Nagkaroon ng pagpupulong upang magbigay impormasyon ng mga dapat gawin upang maiwasang makapasok
dito sa ating bayan ang African Swine Flu (ASF) at mga dagdag kaalaman kung paano natin maaalagaan ng
wasto ang ating mga alagang hayop laban sa ASF.