March 21, 2021: Ito na po ang kalagayan ng ating Meralco Electrification Projects sa Mamala-Taquico-Caldong Farm-to-Market Road. Malapit nang matupad
ang mga minimithi ng ating Punumbayan Gelo T. Devanadera para sa ating bayan lalo na sa mga taga Brgy. Taquico at Brgy. Caldong.

LATEST NEWS