Pansamantalang ipinasara ngayong hapon ng ating lokal na pamahalaan ang lahat ng mga tindahan sa ating palengke at mga katabing tindahan upang magsagawa ng pagdi-disinfect ang Municipal Action Team.