Discussion on opening of kakati river


June 09, 2020 – Nagkaroon ng pagpupulong sa bumubuo ng Sanguniang Barangay ng Apasan at dito ay tinalakay ng ating minamahal na Punumbayan Noel Angelo T. Devanadera ang mga bagong Guidelines at Policies para sa safety at kaayusan ng ating mga kababayan sa ilalim ng ating “Controlled Tourism” Program. Ito ay isa sa mga itinuturing natin na Economic Jump-start Programs ng ating Lokan na Pamahalaan.