Cash Assistance for Senior Citizens, PWDs & Single Parents

April 18, 2020: Sa inisyatibo ng ating Punongbayan Gelo T. Devanadera at tulong ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan inaprubhan ang 500 Cash Assistance para sa lahat ng mga Senior Citizens, PWDs at Single Parents.