June 18, 2020: Ang dating basurahan ay magandang bulaklakan na ngayon. Isa sa mga proyekto ng ating masipag na punongbayan.