MUNICIPAL ORDINANCE

47-2013 KAUTUSANG PAMBAYAN NA NAGTADHANA NG KODIGO NG PANGKALIKASANG KAUTUSAN NG SAMPALOC, QUEZON

47A-2013 AN ORDINANCE APPROVING SAMPALOC QUEZON GENDER AND DEVELOPMENT CODE 48-2013 KAUTUSANG PAMBAYAN NA NAGTATADHANA NG KODIGO NG PANGKALUSUGAN AT PANGKALINISANG KAUTUSAN SA BAYAN NG SAMPALOC, QUEZON

50-2014 AN ORDINANCE AMENDING MUNICIPAL ORDINANCE NUMBERED 01-2014 ENTITLED AS REVENUE CODE OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC PROVINCE OF QUEZON AND FOR OTHER PURPOSES

51-2014 KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA LAHAT NG MAY-ARI O NAMAMAHALA NG ARI-ARIAN AT ALINMANG BAHAGI NITO ANG LUMAMPAS SA KALSADA AT ANG MAGLAGAY NG ANUMANG BAGAY SA NASASAKU

52-2014 KAUTUSANG BAYAN NA SINUSUGAN ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 47-2013 NA MAY PAMAGAT NA ANG KODIGO NG PANGKALIKASANG KAUTUSAN NG SAMPALOC, QUEZON, SEKSYON 45, NA NAGPAPATAW NG

53-2014 AN ORDINANCE MANDATING THE ESTABLISHMENT OF VIOLENCE AGAINST WOMEN (VAW) DESK IN ALL BARANGAYS OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON AND LAUNCH PROTOCOL IN HANDLING VAW

54-2014 AN ORDINANCE AMENDING MUNICIPAL ORDINANCE NUMBERED 02-2012 ENTITLED AS PUBLIC MARKET REVENUE CODE OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC PROVINCE OF QUEZON AND FOR OTHER PURPOSES

55-2014 KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA LAHAT NG MAY-ARI O NAMAMAHALA NG MGA SASAKYAN HINDI NA GINAGAMIT AT PINABAYAAN NA, ANG IPARADA SA ALINMANG BAHAGI NG KALSADA NA NASASAK

57-2014 AN ORDINANCE AMENDING MUNICIPAL ORDINANCE NUMBERED 50-2014 ENTITLED AS REVENUE CODE OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON AND FOR OTHER PURPOSES

58-2014 AN ORDINANCE ESTABLISHING THE MEN OPPOSED TO VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN (VAWC) EVERYWERE OR MOVE IN THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, AND MANDATING ITS ESTABLISHMENT

59-2015 KAUTUSANG BAYAN NA SUMUSUSOG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 39-2011 NA PINAMAGATANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG BAGONG KODIGO SA PADALUYANG TUBIG SA BAYAN NG SAMPALOC, QUEZON

60-2015 AN ORDINANCE AMENDING MUNICIPAL ORDINANCE NUMBERED 46-2012 ENTITLED AS AN ORDINANCE REVISING THE PUBLIC MARKET REVENUE CODE OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON

61-2015 AN ORDINANCE DESIGNATING FEBRUARY 17 EVERY YEAR AS THE OFFICIAL FOUNDATION DAY OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON

62-2015 AN ORDINANCE ADOPTING THE IMPLEMENTATION OF THE TUBERCULOSIS CONTROL PROGRAM IN THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON TO STRENGTHEN AND SUPPORT ALL ACTIVITIES OF THE PROGRAM

63-2015 AN ORDINANCE DEVCLARING THE TWO (2) HECTARES OF LAND IN BARANGAY CALDONG, SAMPALOC, QUEZON FOR CEMETERY USE AS DESIGNATED BY THE DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM (DAR)

64-2015 KAUTUSANG BAYAN NA SINUSUGAN ANG KAUTUSANG BAYAN BLG. 52-2014 NA NAGMULA SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 47-2013 NA MAY PAMAGAT NA, ANG KODIGO NG PANGKALIKASANG KAUTUSAN NG SAM

65-2015 KAUTUSANG BAYAN NA SUMUSUONG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 07-1999 NA PINAMAGATANG ISANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG ISANG KODIGO NG MGA BATAS TRAPIKO SA BAYAN NG SAMP

66-2015 ORDINANCE PROHIBITING ANY ACTS OF DISCRIMINATION WITHIN THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON ON THE BASIS OF SEXUAL ORIENTATION, GENDER, DISABILITY, AGE, HEALTH STATUS,

67-2015 KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL NG PAGDADALA NG PATALIM SA MGA PAMPUBLIKONG LUGAR SA BAYAN NG SAMPALOC, QUEZON

68-2015 ORDINANCE AUTHORIZING THE PROPOSED BORROWING THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON, IN THE AMOUNT OF SIXTEEN MILLION PESOS (P16,000,000.00) TO FUND THE REHABILIT

69-2015 ORDINANCE AUTHORIZING THE PROPOSED BORROWING OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON IN THE AMOUNT OF SIX MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND PESOS (P6,500,000.00) TO FUND

70-2016 ORDINANCE AUTHORIZING THE PROPOSED BORROWING OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON, IN THE AMOUNT OF SIXTEEN MILLION FORTY THOUSAND NINE HUNDRED PESOS (P16,040,900.00)

71-2016 AN ORDINANCE PROVIDING SERVICE AWARD TO ALL OFFICIALS AND EMPLOYEES IN THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON AND FOR OTHER PURPOSES

72-2016 KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA SINUMANG MAY-ARI O NAG-AALAGA NG ASO ANG PAG-AALPAS NITO SA NASASAKUPAN NG SAMPALOC, QUEZON AT PARA SA IBA PANG MGA LAYUNIN

73-2016 PROHIBITING ANY PERSON UNDER THE AGE OF EIGHTEEN (18) YEARS FROM LOITERING WITHIN THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON AND GRANTING EXEMPTIONS THEROF

74-2016 KAUTUSANG BAYAN NA NAGSUSUONG SA KAUTUSANG PAMBAYAN BLG. 47-2013 NA PINAMAGATANG KAUTUSANG PAMBAYAN NA NAGTATADHANA NG KODIGO NG MGA PANGKALIKASANG KAUUTUSAN N

75-2016 KAUTUSANG BAYAN NA SUMUSUONG SA KAUTUSANG BAYAN BLG. 65-2015 NA PINAMAGATANG KAUTUSANG BAYAN NA NAGPAPATIBAY NG ISANG KODIGO NG MGA BATAS TRAPIKO SA BAYAN NG SAMPALOC, QUEZON

78-2017 AN ORDINANCE AMENDING CHAPTER IV-SERVICE FEES ARTICLE B.-LOCAL CIVIL REGISTRY FEES SECTION 4B.01.- IMPOSITION OF FEES OF MUNICIPAL ORDINANCE NUMBERED 01-2012 E

79-2017 AN ORDINANCE AMENDING MUNICIPAL ORDINANCE NUMBERED 02-2012 ENTITLED AS AN ORDINANCE REVISING THE PUBLIC MARKET REVENUE CODE OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON

80-2017 KAUTUSANG BAYAN NA SUMUSUSOG SA SEKSYON 18 AT SEKSYON 19 NG KAUTUSANG PAMBAYAN BLG. 77-2016 NA PINAMAGATANG KAUTUSANG PAMBAYAN NA NAGTATADHANA NG KODIGO

81-2017 AN ORDINANCE ALLOCATING THE FIVE PERCENT (5_) FROM THE GROSS INCOME OF WATER SYSTEM AS WATER RESERVED FUND TO BE USED IN PURCHASING LAND WITH POTABLE WATER SOURCE AND F

82-2017 AN ORDINANCE ADOPTING THE INTEGRATED ZONING REGULATIONS OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON AND PROVIDING FOR THE ADMINISTRATION, ENFORCEMENT AND AMENDMENT THEREOF

82A-2017 AN ORDINANCE ADOPTING THE INTEGRATED ZONING REGULATIONS OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON AND PROVIDING FOR THE ADMINISTRATION, ENFORCEMENT AND AMENDMENT THEREOF

82A-2017 KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA LAHAT NG MAY-ARI O NAMAMAHALA NG MGA SASAKYAN HINDI NA GINAGAMIT AT PINABAYAAN NA, ANG IPARADA SA ALINMANG BAHAGI NG KALSADA NA NASASAKUPAN

83-2017 AN ORDINANCE REGULATING THE ENTRY OF INDIVIDUALS TO MALAOG CAVE AND IMPOSING FEES AND PENALTIES FOR SCIENTIFIC, EDUCATIONAL, RECREATIONAL, TOURISM AND FOR OTHER PURPOSES

84-2017 ORDINANCE AUTHORIZING THE PROPOSED BORROWING OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON, IN THE AMOUNT OF THREE MILLION PESOS (P3,000,000.00) TO FUND THE ACQUISITION OF TWO (2)

85-2017 KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA MGA HILOT AT MGA KINAGISNANG TRADISYONAL NA MAGPAPAANAK NA MAGSAGAWA NG PAGPAPAANAK SA BAHAY O SAAN MANG LUGAR NA HINDI LISENSYADONG

86-2017 AN ORDINANCE AMENDING MUNICIPAL ORDINANCE NUMBERED 71-2016, ENTITLED AN ORDINACE PROVIDING SERVICE AWARD TO ALL OFFICIALS AND EMPLOYEES OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC,

87-2018 AN ORDINANCE CREATING THE POSITION OF TOURISM OPERATIONS OFFICER I (SG-11) UNDER THE OFFICE OF THE MUNICIPAL MAYOR IN THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF SAMPALOC, QUEZON 88-2018 AN ORDINANCE AMENDING SECTION 2, CHAPTER IV-SERVICE FEES ARTICLE B.-LOCAL CIVIL REGISTRY FEES SECTION 4B.01.-IMPOSITION OF FEES AND FOR OTHER PURPOSES OF ORDINANCE NO. 78-2017

89-2018 AN ORDINANCE CREATING THE POSITION OF PLANNING OFFICER II (SG-15) UNDER THE MUNICIPAL PLANNING AND DEVELOPMENT OFFICE IN THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF SAMPALOC, QUEZON

90-2018 ORDINANCE AUTHORIZING THE PROPOSED BARROWING OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON, IN THE AMOUNT OF TEN MILLION PESOS (P10,000.000.00) TO FUND THE EQUITY 91-2018 KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA LAHAT NG URI NG MGA SUGAL SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG SAMPALOC, QUEZON

92-2018 AN ORDINANCE TO PREVENT, DETER AND ELIMINATE ILLEGAL FISHING AND FOR OTHER PURPOSES

93-2018 AN ORDINANCE AMENDING SECTION 11 (FUNDS) OF ORDINANCE NO. 83-2017, ENTITLED AN ORDINANCE REGULATING THE ENTRY OF INDIVIDUALS TO MALAOG CAVE AND IMPOSING FEES AND PENALTIES

94-2018 AN ORDINANCE AMENDING CHAPTER III- PERMIT AND REGULATORY FEES ARTICLE A. MAYOR_S PERMIT FEE ON BUSINESS AND CHAPTER IV- SERVICE FEES ARTICLE B.- LOCAL CIVIL REGISTRY FEES

95-2018 ORDINANCE AUTHORIZING THE PROPOSED BORROWING OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON, IN THE AMOUNT OF PESOS THREE MILLION (3,000.000.00) TO FUND THE ACQUISITION OF TWO

96-2019 KAUUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA SA MGA MAY-ARI NG PAMPASAHERONG TRAYSIKEL NA SUMAPI SA ALINMANG SAMAHAN NG TRAYSIKEL (TODA) NA BINIGYANG KAPAGYARIHAN (ACCREDITED)

97-2019 KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG ONE-DAY BAN SA LAHAT NG PAMPASAHERONG TRICYCLE SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG SAMPALOC, QUEZON

98-2019 AN ORDINANCE CREATING THE POSITION OF INFORMATION OFFICER (SG-11) UNDER THE OFFICE OF THE MUNCIPAL MAYOR IN THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF SAMPALOC, QUEZON

99-2019 AN ORDINANCE CREATING THE POSITION OF COMPUTER OPERATOR III (SG-12) UNDER THE OFFICE OF THE MUNICIPAL MAYOR IN THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF SAMPALOC, QUEZON

100-2019 AN ORDINANCE PROHIBITING THE MANUFACTURE, SALE, DISTRIBUTION, POSSESSION AND USE OF FIRECRACKERS, OTHER PYROTHECNIC DEVICES AND SUCH OTHER SIMILAR DEVICES AND OTHER EXPLOSIVES

101-2019 ORDINANCE AMENDING MUNICIPAL TAX ORDINANCE NO. 01-2012 BY INCLUDING PLUS 1 OUT OF 10 OF 1PERCENT OF COST IN EXCESS OF PIM UNDER ZONING

102-2019 AN ORDINANCE PROVIDING REGULATIONS FOR THE PROTECTION AND PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE OF SAMPALOC, QUEZON

103-2019 ORDINANCE CREATING THE POSITION OF COMMUNITY AFFAIRS OFFICER IV-SG-22 UNDER THE OFFICE OF THE MUNICIPAL MAYOR OF SAMPALOC, QUEZON

104-2019 AN ORDINANCE REGULATING THE OPERATION OF AGRO-INDUSTRIAL FARMS IN THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC

105-2019 ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 73-2016 ENTITLED ORDINANCE PROHIBITING ANY PERSON UNDER THE AGE OF EIGHTEEN (18) YEARS FROM LOITERING WITHIN THE VICINITY OF SAMPALOC

106-2019 ORDINANCE PROVIDING FOR THE POLICIES SYSTEM AND PROCEDURES IN THE USAGE, MAINTENANCE, MANAGEMENT A SECURITY OF THE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY FACILITIES AND

107-2020 AN ORDINANCE ON COLLECTION OF CORRESPONDING BARANGAY CLEARANCE FEE IN THE APPLICATION FOR ANY BUSINESS RELATED TRANSACTIONS

108-2020 ORDINANCE APPROVING THE UPDATED COMPREHENSIVE LOCAL CODE ON CHILDREN OF SAMPALOC, QUEZON

109-2020 AN ORDINANCE FOR COVID-19 MASS TESTING AND ITS CORRESPONDING FEE

110-2020 ANTI-COVID-19 DISCRIMINATION ORDINANCE

111-2020 KAUTUSANG BAYAN BLG. 111-2020 NA NAGTATAKDA NG MULTA AT KAPARUSAHAN SA SINUMANG HINDI MAGBABALIK O MAGSASAULI NG ERRAND PASS O TRAVEL PASS PARA SA AUTHORIZED PERSONS

112-2020 AN ORDINANCE REQUIRING ALL PERSONS TO WEAR FACE MASKS AT ALL TIMES IN PUBLIC PLACES WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION OF SAMPALOC, QUEZON

114-2020 CREATING THE LOCAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT OFFICER (SG-18) UNDER THE OFFICE OF THE MUNICIPAL MAYOR IN THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON

116-2020 AN ORDINANCE CREATING THE POSITION OF LOCAL LEGISLATIVE STAFF OFFICER III (SG-16) UNDER THE OFFICE OF THE SANGGUNIANG BAYAN IN THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF SAMPALOC, QUEZON

117-2020 REVISED COVID-19 MASS TESTING ORDINANCE

118-2020 AN ORDINANCE AMENDING ORDINANCE NO. 112-2020 BY REQUIRING ALL PERSONS TO WEAR FACE MASKS AND FACE SHIELDS AT ALL TIMES IN PUBLIC PLACES WITHIN THE TERRITORIAL JURISDICTION

119-2021 AN ORDINANCE DECLARING ALL STREETS IN THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON AS ONESIDE PARKING IN SUPPORT TO THE ROAD CLEARING

120-2021 KAUTUSANG BAYAN NA NAGTATAKDA NG PERMANENTENG LUGAR SAKAYAN BILANG PILAHAN O TERMINAL PARA SA LAHAT NG SAMAHAN KAGAYA NG JODAS AT TODAS NA NAMAMASADA

121-2021 AN ORDINANCE ESTABLISHING SEPTAGE MANAGEMENT SYSTEM IN THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON

122-2021 RESOLUTION AUTHORIZING THE MUNICIPAL MAYOR, HONORABLE NOEL ANGELO T. DEVANADERA, TO ENTER INTO A MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) WITH THE PHILIPPINE STATISTICS AUTHORITY

124-2021 REVISED COVID-19 MASS TESTING ORDINANCE

125-2021 AN ORDINANCE RECOGNIZING THE AGE FRON ZERO (0) TO EIGHT (8) YEARS AS THE FIRST CRUCIAL STAGE OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND STRENGHTHENING THE EARLY CHILDHOOD CARE

126-2021 AN ORDINANCE PROVIDING FOR THE SAFETY OF CHILDREN ABOARD MOTORCYCLES

127-2021 AN ORDINANCE IMPLEMENTING THE PROVISION OF EMERGENCY RELIEF AND PROTECTION FOR CHILDRED BEFORE, DURING , AND AFTER DISASTERS AND OTHER EMERGENCY SITUATIONS

128-2021 AN ORDINANCE ESTABLISHING A MUNICIPAL MENTAL HEALTH POLICY FOR THE PURPOSE OF ENHANCING THE DELIVERY OF MENTAL HEALTH SERVICES PROMOTING AND PROTECTING THE RIGHTS

129-2021 AN ORDINANCE INSTITUTIONALIZING A MUNICIPAL FEEDING PROGRAM FOR UNDERNOURISHED CHILDREN IN PUBLIC DAY CARE, KINDERGARTEN, AND ELEMENTARY SCHOOLS TO COMBAT HUNGER AND

130-2021 AN ORDINANCE CREATING AFRICAN SWIN FEVER (ASF) TASK FORCE AND FOR THE ADOPTION AND IMPLEMENTATION OF BANTAY ASF SA BARANGAY BABay ASF PROGRAM PROVIDING POWERS THEREOF

132-2021 AN ORDINANCE PROHIBITING THE OPEN BURNING OF SOLID WASTE AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATIONS THEREOF

133-2021 KAUTUSANG BAYAN NA NAGBABAWAL SA MGA TAO O SAMAHAN PANGKAT NA PUMASOK SA LUPA NA HINDI NIYA PAG-AARI O GINAGAWA SA LAHAT NG MGA BARANGAY NA NASASAKUPAN NG BAYAN NG SAMPALOC

134-2022 AN ORDINANCE AMENDING SECTION 11 (FUNDS) OF ORDINANCE NO. 93-2018, ENTITLED AN ORDINANCE REGULATING THE ENTRY OF INDIVIDUALS TO MALAOG CAVE AND IMPOSING FEES AND PENALTIES

135-2022 KAUTUSANG BAYAN SA PAGHIHIWA-HIWALAY NG MGA BASURA AT MGA ALITUNTUNINSA PANGONGOLEKTA NITO SA NASASAKUPAN NG BAYAN NG SAMPALOC, QUEZON

136-2022 ORDINANCE ON THE BORROWING OF THE MUNICIPALITY OF SAMPALOC, QUEZON, IN THE AMOUNT OF TEN MILLION, ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND PESOS ONLY