December 5, 2022: Tinalakay ng ating butihing Punumbayan Gelo D. Devanadera ang mga programang dapat bigyan ng pansin, tutukan at paghusayin. Napag-usapan din ang darating pang mga kaganapan na kailangang pagbutihin pa at kung may maari pang dagdagan o palakihin upang mas mapasaya ang mga tao.