December 7, 2022: Congratulations sa bayan ng Sampaloc, Quezon sa pagiging "Outstanding SubayBayan LGU in Calabarzon," iginawad ng DILG - Region IV-A ngayong araw.
Ang pagbati at pasasalamat ay ipinaaabot din sa ating MLGOO Ma'am Rodalyn A. Macarandang sa kanyang katangi-tanging pagsisikap at tulong na ibinibigay sa ating bayan at sa mga namumuno nito upang mapahusay at makasunod sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad na kinakailangan ng SubayBAYAN Portal (DILG).