July 21, 2022: Kaugnay sa isinagawang river seeding at capacity building noong May 13, 2022, sa ilalim ng "Balik Sigla sa Ilog at Lawa"-BASIL Project, ay nagbigay ang BFAR IV-A ng signage para sa Maapon River Fish Sanctuary, upang maipaalaala palagi na kailangang mapanatili ang kalinisan at maalagaan ang mga nailagay na tilapia fingerlings
sa ating ilog. Ito ay sa pangunguna ni Ma'am Nenita S. Kawit (BFAR 4A- BIFTOS/BASIL Regional Focal Person.