December 11, 2021: Isinagawa ang KALIPI Federation Year-End Assessment.