December 15, 2021: Isinagawa ang Year-End evaluation ng Liga ng
mga Barangay at Orientation ng Operation Listo.