December 21, 2021: Isinagawa ang Campaign on Illegal Drugs and effect of Pornography at Year-End Evaluation ng Sangguniang Kabataan and Katipunan ng Kabataan Assembly ng Brgy. Bataan sa Villa Zosima Resort.