November 18, 2021: Nagsagawa ng Monitoring of vegetable production ang Municipal Agriculture Office sa taniman ng ampalaya ni G. Charlie Devera ng Barangay Banot at sa taniman ni Gng. Josephine Elarco ng Barangay Taquico. Ginagawa ang ganitong monitoring upang malaman ng kinauukulan kung ano pa ang kanilang pangangailangan sa kanilang taniman at upang matulungan silang matugunan ito. Inaalam rin ng mga Municipal Agriculture Staff kung magkano ang nagastos at kinita sa kanilang paghahalaman, upang matulungan rin sila sa pagmamarket ng kanilang mga inaning gulay. Ang kagaya nilang masisipag magtanim, ay patuloy na sinusuportahan ng ating Lokal na Pamahalaan sa pamumuno ng ating butihing Mayor Gelo T. Devanadera upang patuloy na makatulong ito sa kanilang pang-araw araw na pamumuhay.