August 27, 2021: Isinagawa ang Maapon Riverbank Clean Up Drive kasama ang mga empleyado ng ating Lokal na Pamahalaan at mga kawani ng mga Barangay. Isinasagawa ito tuwing huling Biyarnes ng buwan ay ginagawa ang Linis Bayan upangmakatulong sa paglilinis ng ating paligid. Sa pagkakaisa at pagtutulungan ay malaking bagay na ito bilang ambagupang manatili ang kalinisan ng ating kapaligiran at maipakita ang ating pagmamahal sa kalikasan.
"Ang Kalinisan ng ating Kapaligiran ay nakasalalay rin sa ating mamamayan kaya paligid natin ay huwag nating dumihan"