August 12, 2021: Balisdasyon at paggagawad ng Safety Seal sa Farmers Multi-Purpose Cooperative Sampaloc, Quezon bilang pagkilala sa kanilang pagsunod sa mga alituntuning itinakda para sa kalusugan at proteksyon ng mga mamayan laban sa Covid-19.