August 4, 2021: Pinangunahan ng masisipag na LGU KALIPI Officers ang pagpupulong tungkol sa gagawing Soap Making Contest. Ipinaliwanag dito ang mga magiging panuntunan sa gaganaping patimpalak. Ipinakita rin dito ang mga naging resulta na nagawang sabon noong nakaraang Seminar on Soap Making (July 27, 2021). Ang mga magiging kalahok dito ay ang mga naging participants rin na dumalo nung nakaraang seminar . Hangad ng Soap Making Contest na ito na hindi lang matapos sa isang paligsaan ang kanilang natutunan sa paggawa ng sabon kundi maipagpatuloy rin nila ito upang maging isang magandang hanapbuhay.