July 13, 2021: Nagsimula ngayong araw ang pagsasanay ng mga kababayan nating volunteers para sa Mountain Operations Search and Rescue (MOSAR) at Water Search and Rescue (WASAR) ito ay matatapos sa July 18, 2021. Dahil maliit lamang ang ating bayan ay kinakailangan natin ng maraming volunteers para maging katuwang sa panahon ng kalamidad/sakuna. Sila ngayon ay sasailim sa anim na araw ng pagsasanay upang maging handa sa anumang oras na sila ay kailanganin ng ating lokal na pamahalaan.