JUNE 25, 2021: Nagkaroon ng Linis Bayan kasama ang mga empleyado ng ating Lokal na Pamahalaan at mga opisyales ng mga Barangay. Isinasagawa ito tuwing huling Biyarnes ng buwan ay ginagawa ang Linis Bayan upang makatulong sa paglilinis ng ating paligid. Sa pagkakaisa at pagtutulungan ay malaking bagay na ito bilang ambag upang manatili ang kalinisan ng ating kapaligiran at maipakita ang ating pagmamahal sa kalikasan.
"Ang Kalinisan ng ating Kapaligiran ay nakasalalay rin sa ating mamamayan kaya paligid natin ay huwag nating dumihan"