June 29, 2021: Nagkaroon ng Site Visitation ng CLUP ( Comprehensive Landuse Plan)
kasama ang Committee members na isinagawa sa Brgy. Caldong.