July 5, 2021: Ang ating lokal na pamahalaan sa pangunguna ng ating Punumbayan Gelo T. Devanadera kasama ang Sangguniang Bayan ay sumusuporta sa mga programa ng pambansang pamahalaan kagaya ng SPES. Ang Special Program for the Employment of Students (SPES) ng DOLE ay naglalayong magbigay ng pansamantalang trabaho sa mga mahihirap ngunit karapat-dapat na mag-aaral, out-of-school youth, at mga umaasang kabataan na kumita sa panahon ng kanilang bakasyon o anumang oras ng taon upang madagdagan ang kita ng pamilya at makatulong na matiyak ang pagpapatuloy ang kanilang pag-aaral.