April 8, 2021: Pinangunahan ng ating KALIPI Chairperson Mayora Joy Devanadera ang KALIPI Barangay Assembly kasama ang
LGU KALIPI Officers at mga KALIPI ng Brgy. San Isidro. Kasama sa tinalakay ng mga Livelihood Projects ng mga Kababaihan at On
going projects kagaya ng Pananahi at buri products. Nais ng ating Mayora na lahat ng kababaihan sa bawat
Brgy. ay mahatidan ng lahat ng mga programang isinulong at isinusulong pa sa kabila ng pandemya.
Tinanong rin ng ating Mayora kung ano ang iba pang nais na pwedeng gawing pang kabuhayan ng mga KALIPI ng
Brgy. San Isidro upang kanila itong matulungan. Namahagi rin sila ng mga pananim na gulay sa mga KALIPI ng Brgy. San Isidro.

LATEST NEWS