Photo Credit: Mr. Emmanuel Z. Obnamia

JUEGO DE ANILLO

                  Ito ay isang sinaunang laro, kung saan ang mga kabayo na inayusan ng buli o marangya at makulay na tela at ang may-ari na sakay nang nasabing kabayo ay nagpapaligsahan sa pagsungkit ng mga ribbon na nasabit sa ring o “anillo” sa isang pahalang na tabla na nakakabit sa magkabilang mataas na  poste.  Bawat ribbon ay may katumabas na halaga depende sa kulay nito na siyang nagiging premyo ng mga kalahok.  Ang palarong ito ay karaniwang ginagawa kung may mga okasyon o panauhin sa bayan.  Ang mga kalsadang malapit sa patio o munisipyo ng bayan ang karaniwang pinagdarausan nito.

Sinasabi na noong unang panahon dito sa Sampaloc, ang bawat ribbon ay may pangalan ng dalaga na siyang nagiging kapareha ng sinumang nakasungkit ng ribbon sa pasayaw na karaniwang ginagawa kinagabihan ng pagdiriwang.

Masasabing ang palarong ito ay itinatampok bilang pagpapahalaga sa  ginagampanan ng kabayo sa buhay ng isang magsasakang Sampalukin.  Ang mga kabayo sa Sampaloc ay katuwang ng mga magsasaka simula noon hanggang sa kasalukuyan sa paghahakot ng mga produkto mula sa mga barangay upang dalhin sa kabayanan at maipagbili.

Sa kasalukuyan ang palarong ito ay ginaganap tuwing Bulihan Festival bilang pag-alala sa mga palarong Pinoy.